Muzeul Banatului Montan Reșița vă invită să luați parte marți, 18 iunie 2024, ora 18 la lansarea volumului „Potpourri” aparținând lui Gheorghe Jianu, ediție întocmită de către Ariana Jianu și Maria Radu Novac, Ed. Castrum de Thymes, Timișoara, 2024.

Învăţătorul Gheorghe Jianu (1866-1951), născut la Ciclova Montană într-o familie de bufeni, înfiinţează în anul 1907, la Oraviţa, tipografia „Progresul” cu aparatură cumpărată din Imperiul Austro-Ungar. Apărea astfel, în acelaşi an, prima gazetă în limba română (Progresul, 1907) din Oraviţa. A fost ales ca delegat la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, a fost și primul primar al Oraviței după Marea Unire dar și senator timp de patru mandate.

„Ediţia de faţă constituie, în egală măsură, o reeditare, dar şi o actualizare a volumului „Potpourri” al lui Gheorghe Jianu (Oraviţa, 1901), fiind întocmită prin reproducerea textului original, cu minime intervenţii acolo unde s-a considerat că, pentru cititorul de astăzi, anumite particularităţi fonetice şi gramaticale sunt de neînţeles sau i-ar îngreuna peste măsură lectura”, menționează Ada Cruceanu în Nota asupra ediției.
Ediția originală din 1901 a fost realizată la tipografia Carol Wunder din Oravița, avea 97 pagini și coperta broșată.

Vor vorbi despre importanța reeditării volumului dar și despre ambianța începutului de secol XX în orașul Oravița și în Banat, dr. fil. Ada Cruceanu și prof. Florica Molnar. Pentru completarea atmosferei de sărbătoare, prof. George Gassenheimer va interpreta câteva piese la vioară iar Petronela Popovici va susține un moment de poezie în grai.